Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Hitta hit

Telefon

08-550 240 00 

Telefontider

Vardagar 07.00–17.00
Stängt lördag och söndag samt helgdag.

Ring 112 vid vid livshotande tillstånd.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Öppettider huvudentrén

Vardagar 06.00–20.00

Service på sjukhuset

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Entrékassan

Måndag–torsdag 07.00–16.00
Fredag 07.00–15.30 (Vecka 28-31 stänger kassan kl 14.00)

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Karta över sjukhusområdet och parkeringar

E-post 

registrator.sodertaljesjukhus@sll.se

OBS: All e-post till denna brevlåda är offentlig handling. Skicka därför inga frågor kring dina symptom eller sjukdomar. Kontakta i stället din mottagning eller 1177 för rådgivning.

Akut

Akutmottagning
Ring 112 vid livshotande tillstånd

BB/Förlossning
08-550 242 42

Psykiatricentrum Södertälje

Del av Stockholms läns sjukvårdsområde
Telefon: 08-550 240 00 (vardagar)
Webbplats

Karta över sjukhusområdet. Klicka på bilden för att titta på kartan.

Hitta till våra avdelningar och mottagningar

Avdelning  8,  

Medicinavdelning

Hus 06, plan 5

Avdelning 10,

Medicinavdelning

Hus 01, plan 7

Avdelning 15,

Dagkirurgisk avdelning

Hus 01, plan 5

Avdelning 18,

kirurgi-/urologi-/ortopediavdelning

Hus 01, plan 8

Avdelning 19,

ortopedi-/medicin-/gynekologiavdelning

Hus 01, plan 9

Avdelning 20,

geriatrisk ortoped-/strokerehabilitering

Hus 18, plan 5

Avdelning 23, 

Medicinavdelning

Hus 01, plan 4     

Avdelning 26, 

geriatrisk demensvård

Hus 18, plan 4

Avdelning 27,

geriatrisk allmän avdelning

Hus 18, plan 5

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Hus 20, plan 4A

AK-mottagningen

Hus 25, plan 4

Akutmottagningen

Hus 02, extern ingång,  

se karta

Auroramottagningen

Hus 19, plan 4A

Apotek

Hus 26, gatuplan

Arbetsterapi

Hus 18, plan 2

ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Hus 09

BB Södertälje

Hus 02, plan 5

Diabetesmottagningen

Hus 25, plan 4

Diagnostiskt Centrum

Hus 06, plan 4 

Dietistmottagningen

Hus 18, plan 2

Endoskopimottagningen

Hus 19, plan 7A

Fotvårdsmottagningen

Hus 25, plan 4

Geriatrisk dagrehabilitering

Hus 18, plan 0

Geriatriska minnesmottagningen

Hus 18, plan 0

Geriatriska mottagningen

Hus 18, plan 0

Gynekologisk mottagning

Hus 19, plan 4A

Information/Centralkassa

Hus 01, plan 3

Intensivvårdsavdelning (IVA)

Kirurgmottagningen

Hus 19, plan 4A

KOL-mottagningen

Hus 25, plan 4

Logopedmottagningen

Hus 18, plan 0

Medicinmottagningen

Hus 25, plan 4

Ortopedmottagningen

Hus 19, plan 4A

Palliativa avdelningen

Hus 09, plan 4

Provtagningscentral/Laboratorium

Hus 06, plan 2

Psykiatricentrum Södertälje (SLSO)

Hus 18, plan 1, 3, 4

Röntgen

Hus 19, plan 3 

Fysioterapeuter

Hus 18, plan 2

Sjukhuskyrkan

Hus 09

Smärtmottagningen

Hus 25, plan   4

Specialistmödravård

Hus 20, plan 4  

Ultraljudsmottagningen

Hus 20, plan 4

Urologimottagningen

Hus 19, plan 4A

Öppenvårdsröntgen

Hus 01, plan 3