Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Hitta hit

Telefon

08-550 240 00 

Telefontider

Vardagar 07.00–17.00
Stängt lördag och söndag samt helgdag.

Ring 112 vid vid livshotande tillstånd.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Öppettider huvudentrén

Vardagar 06.00–20.00

Service på sjukhuset

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kassa i huvudentré

Måndag–torsdag 07.00–16.00
Fredag 07.00–15.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Karta över sjukhusområdet och parkeringar

E-post 

registrator.sodertaljesjukhus@sll.se

OBS: All e-post till denna brevlåda är offentlig handling. Skicka därför inga frågor om dina symptom eller sjukdomar. Kontakta i stället din mottagning eller 1177 för rådgivning.

Akut

Akutmottagning
Ring 112 vid livshotande tillstånd
Entré: Erik Dahlbergs väg 14.  

BB/Förlossning
08-550 242 42
Entré: Erik Dahlbergs väg 14.

Psykiatricentrum Södertälje

Del av Stockholms läns sjukvårdsområde
08-123 400 00 (växel)
Konsultations- och mottagningsenhet
08-123 678 00 måndag - fredag 08.00 - 17.00
Webbplats

Karta över sjukhusområdet. Klicka på bilden för att titta på kartan.

Hitta till våra avdelningar och mottagningar

Avdelning  8,  

Medicinavdelning

Hus 06, plan 5

Avdelning 10,

Medicinavdelning

Hus 01, plan 7

Avdelning 15,

Dagkirurgisk avdelning

Hus 01, plan 5

Avdelning 18,

kirurgi-/urologi-/ortopediavdelning

Hus 01, plan 8

Avdelning 19,

ortopedi-/medicin-/gynekologiavdelning

Hus 01, plan 9

Avdelning 20,

geriatrisk ortoped-/strokerehabilitering

Hus 18, plan 5

Avdelning 23, 

Medicinavdelning

Hus 06, plan 4     

Avdelning 26, 

geriatrisk demensvård

Hus 18, plan 4

Avdelning 27,

geriatrisk allmän avdelning

Hus 18, plan 5

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Hus 20, plan 4A

AK-mottagningen

Hus 25, plan 4

Akutmottagningen

Hus 20. Erik Dahlbergs väg 14.   

Auroramottagningen

Hus 19, plan 4A

Apotek

Hus 26, gatuplan

Arbetsterapi

Hus 18, plan 2

ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Hus 09

BB Södertälje

Förlossningsentré: Erik Dahlbergs väg 14.   
För ej brådskande ärenden samt besökare:
Hus 19, plan 5, via huvudentrén 

Diabetesmottagningen

Hus 25, plan 4

Diagnostiskt Centrum

Hus 25, plan 4 

Dietistmottagningen

Hus 18, plan 2

Endoskopimottagningen

Hus 19, plan 7A

Fotvårdsmottagningen

Hus 25, plan 4

Mottagning för multisjuka

Hus 18, plan 0

Gynekologisk mottagning

Hus 19, plan 4A

Information/ Huvudkassa

Hus 01, plan 3

Intensivvårdsavdelning (IVA)

Hus 19, plan 7A

Kirurgimottagningen

Hus 19, plan 4A

KOL-mottagningen

Hus 25, plan 4

Logopedmottagningen

Hus 18, plan 0

Medicin- och geriatrikmottagningen

Hus 25, plan 4B

Ortopedimottagningen

Hus 19, plan 4A

Palliativa avdelningen

Hus 09, plan 4

Provtagningscentral/Laboratorium

Hus 06, plan 2

Psykiatricentrum Södertälje (SLSO)

Hus 18, plan 1, 3, 4

Röntgen

Hus 19, plan 3A 

Fysioterapeuter

Hus 18, plan 2

Sjukhuskyrkan

Hus 09

Smärtmottagningen

Hus 25, plan   4

Specialistmödravård

Hus 19, plan 4A 

Ultraljudsmottagningen

Hus 19, plan 4A

Urologimottagningen

Hus 19, plan 4A

Öppenvårdsröntgen

Hus 01, plan 3