Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 251 00

Telefontider

Tidsbeställning och rådgivning
Inringning måndag–fredag från 07.00  

Återbud kan lämnas dygnet runt på telefonsvarare.

Kontaktsjuksköterska

08-550 251 00 
Måndag–fredag från 07.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 19, plan 4 A.
Anmäl dig först i huvudkassan.

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till urologimottagningen på Södertälje sjukhus

Urologimottagningen

Här utreds och opereras patienter med sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostatakörtel och manliga könsorgan.

Du kan ringa vår urologmottagning för ärenden som bokning av tid och rådgivning, lämna återbud, för att tala med operationsplaneringen.