Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Akutmottagningen och BB/Förlossning får ny besöksadress

Akutmottagningen och BB/Förlossning har från den 28 augusti kl 07.00 besöksadress Erik Dahlbergs väg 14.

Akutmottagningen

Ny adress: Erik Dahlbergs väg 14
Extern entré med infart från Erik Dahlbergs väg.
Se karta

 

BB/Förlossning

För brådskande ärenden
Förlossningsentrén, ingång via Erik Dahlbergs väg 14
Hus 19, plan 5
Se karta
Ring på klockan vid förlossningsentrén så möter vi dig och hjälper dig till plan 5 i hus 19.

För ej brådskande ärenden samt för besökare 
Ingång via sjukhusets huvudentré, Rosenborgsgatan 6–10
Hus 19, plan 5 A