Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Journal via nätet

Du kan sedan början av 2017 läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster.  Åldersgränsen för läsning är satt till 16 år. Som förälder kan du även läsa information ur ditt barns journal tills hon eller han fyller 13 år.

 Sedan 2017 kan du läsa delar av din journal från Södertälje sjukhus när du loggar in på 1177.se. Åldersgränsen för åtkomst är 16 år.

Det du kan se är:

* Journalanteckningar

* Diagnoser

* Vissa provsvar

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt.

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden. Annan journalinformation kan du liksom tidigare beställa papperskopia av.

Mer information

Mer information om e-tjänsten Journal via nätet finns på 1177.se

Logga in

Du loggar in på 1177.se för att kunna läsa din tillgängliga information.