Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Vi är nu anslutna till e-tjänsten Journal via nätet

Nu kan du som är 18 år eller äldre läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Som förälder kan du även läsa information ur ditt barns journal tills hon eller han fyller 13 år.

Sedan den 18 april kan du läsa delar av din journal även från Södertälje sjukhus när du loggar in på 1177.se. Det du kan se är:

* Journalanteckningar

* Diagnoser

* Vissa provsvar

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt.

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden. Annan journalinformation kan du liksom tidigare beställa papperskopia av.

Mer information

Mer information om e-tjänsten Journal via nätet finns på 1177.se

Logga in

Du loggar in på 1177.se för att kunna läsa din tillgängliga information.