Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vårdpersonal undersöker en bebis

Nu flyttar vi till nya lokaler

Inflyttning i nya behandlingsbyggnaden på Södertälje sjukhus

 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

Den 3 juli öppnade Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i den nya behandlingsbyggnaden i hus 20, plan 4.

Ingång sker via huvudentrén, och anmälan i huvudkassan där du får vägvisning till de nya lokalerna.

 

KOU-mottagningen 

Måndag 19 juni öppnade mottagningen i nya lokaler i hus 19, plan 4A . Patienter anmäler sig i huvudkassan. 
 

Gynekologisk mottagning 

Måndag 19 juni öppnade den gynekologiska mottagningen i hus 19, plan 4A. Patienter anmäler sig i huvudkassan.

Patienter med akuta gynekologiska besvär går direkt till mottagningen utan att anmäla sig i huvudkassan (detta gäller vardagar 07.30-16.00). Övriga tider hänvisas till akutmottagningen.


Endoskopimottagningen

Den 12 juni öppnade Endoskopimottagningen sina nya lokaler.  Som
tidigare gäller att du anmäler dig i kassan i huvudentrén på Rosenborgsgatan 6-10. Där
får du guidning till Endoskopimottagningen på plan 7A i nya hus 19.

 

Sterilcentralen

Den 9 juni flyttade sterilcentralen till sina nya fina lokaler högst upp i hus 19, plan 9.

 

Specialistmödravården, Ultraljudsmottagningen och Auroramottagningen

Den 5 juni öppnade Specialistmödravården, Ultraljudsmottagningen och Auroramottagningen i sina nya lokaler. För dig som patient till någon av de tre mottagningarna gäller som tidigare att du anmäler dig i kassan i huvudentrén på Rosenborgsgatan 6-10. Där får du guidning till rätt avdelning i nya hus 19, plan 4.

 

Ny- och ombyggnationerna av sjukhuset

Ny- och ombyggnationerna av sjukhuset, som pågår fram till 2018, innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus med ökade möjligheter att uppfylla invånarnas framtida behov av vård.  Ny- och ombyggnationerna ingår i den omfattande utveckling av Stockholms läns hälso- och sjukvård som pågår.

Sjukhuset får när det är färdigt 120 nya enkelrum och en utrymmesmässig kapacitet för 2 000 nya vårdtillfällen (besök i slutenvården) och 7 500 fler akuta besök. Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. 

Besök 1177.se eller ring 1177 för vägledning till rätt vård.