Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Mottagningar i nya lokaler

Inflyttning i nya behandlingsbyggnaden på Södertälje sjukhus

 

KOU-mottagningen 

Måndag 19 juni öppnar mottagningen i nya lokaler i hus 19, plan 4A . Patienter anmäler sig i huvudkassan. 
 

Gynekologisk mottagning 

Måndag 19 juni öppnar den gynekologiska mottagningen i hus 19, plan 4A. Patienter anmäler sig i huvudkassan.

Patienter med akuta gynekologiska besvär går direkt till mottagningen utan att anmäla sig i huvudkassan (detta gäller vardagar 07.30-16.00). Övriga tider hänvisas till akutmottagningen.


Endoskopimottagningen

Den 12 juni öppnade Endoskopimottagningen sina nya lokaler.  Som
tidigare gäller att du anmäler dig i kassan i huvudentrén på Rosenborgsgatan 6-10. Där
får du guidning till Endoskopimottagningen på plan 7A i nya hus 19.

 

Sterilcentralen

Den 9 juni flyttade sterilcentralen till sina nya fina lokaler högst upp i hus 19, plan 9.

 

Specialistmödravården, Ultraljudsmottagningen och Auroramottagningen

Den 5 juni öppnade Specialistmödravården, Ultraljudsmottagningen och Auroramottagningen i sina nya lokaler. För dig som patient till någon av de tre mottagningarna gäller som tidigare att du anmäler dig i kassan i huvudentrén på Rosenborgsgatan 6-10. Där får du guidning till rätt avdelning i nya hus 19, plan 4.

 

Ny- och ombyggnationerna av sjukhuset

Ny- och ombyggnationerna av sjukhuset, som pågår fram till 2018, innebär att Södertälje får ett av landets modernaste sjukhus med ökade möjligheter att uppfylla invånarnas framtida behov av vård.  Ny- och ombyggnationerna ingår i den omfattande utveckling av Stockholms läns hälso- och sjukvård som pågår.

Sjukhuset får när det är färdigt 120 nya enkelrum och en utrymmesmässig kapacitet för 2 000 nya vårdtillfällen (besök i slutenvården) och 7 500 fler akuta besök. Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. 

Besök 1177.se eller ring 1177 för vägledning till rätt vård.