Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Akuten infart

Trafiken påverkas när nytt p-hus byggs

Den 1 oktober påbörjade fastighetsägare Locum bygget av det nya parkeringshuset utanför Akutmottagningen och Förlossningsentrén på Södertälje sjukhus. Parkeringshuset beräknas stå klart i slutet av 2019 med 209 nya p-platser.

Under byggarbetstiden påverkas bilburna patienter och besökare då det blir begränsade möjligheter att parkera utanför Akutmottagningen, Närakuten och Förlossningen.

  • Endast ett fåtal parkeringsplatser kommer finnas i området. Hänvisning sker istället till övriga p-platser i närområdet.
  • I början av november 2018 öppnas en tillfällig infart till Akutmottagningen, Närakuten och Förlossningen. Den nya akutinfarten kommer ligga i nära anslutning till nuvarande infart på Erik Dahlbergs väg och ska användas för ambulans och akuta avlämningar under hela tiden som byggprojektet pågår.
  • Doktorsvägen är avstängd mellan 1 oktober 2018 - 31 december 2019. Trafiken dirigeras om via Lagmansvägen och Rosenborgsgatan.

Läs mer om projektet här.