Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vårdpersonal arbetar under ett pågående kirurgiskt ingrepp

Viktigt sjukhussamarbete kortar operationsköer

Framtidens hälso- och sjukvård kräver samarbete. Nu inleder Södertälje sjukhus ett viktigt samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset för att korta länets operationsköer.

Södertälje sjukhus samarbetar nu med Karolinska för att avhjälpa de operationsköer som byggts upp i landstinget. Södertälje sjukhus övertar ett antal kirurgpatienter som opereras inom sjukhusets eget kompetensområde.

- Det är både självklart och oerhört viktigt att samarbeta över sjukhusgränser i landstinget, där Karolinska Universitetssjukhuset är navet för hela länets sjukvård. Det finns många andra positiva sidor med ett samarbete av det här slaget för vår del, säger verksamhetschefen för Anestesi, Michael Gårdebäck.

Samarbetet har nu påbörjats och Södertälje sjukhus har sett över hur operationssalarna kan utnyttjas på maximalt bästa sätt under dygnets alla timmar samt också gjort en översyn för att säkerställa vårdplatser. Organisationen har nu börjat att ta emot de första patienterna.