Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

IT-störning - fortsatta åtgärder

Arbetet pågår fortfarande på fredagskvällen med att stoppa det datorvirus som drabbat IT-miljön på framförallt Södertälje sjukhus.

Arbetet pågår fortfarande på fredagskvällen med att stoppa det datorvirus som drabbat IT-miljön på framförallt Södertälje sjukhus. Samtidigt pågår arbete med att lokalisera och åtgärda enstaka fall av virus hos andra vårdgivare.

 Viruset på Södertälje sjukhus upptäckes under natten till fredagen. IT-teknikerna har arbetat under fredagen med att lokalisera och stoppa datorviruset i sjukhusets IT-miljö. Arbetet fortsätter med att göra nödvändiga tekniska åtgärder. Vårdverksamheten pågår som vanligt på sjukhuset nu och vid femtiden på fredagseftermiddagen beslutade ledningen på Södertälje sjukhus att upphäva stabsläget där.

Enstaka fall av viruset har upptäckts även hos andra verksamheter och arbeten med åtgärder i IT-miljön pågår. Det finns inga signaler på att andra vårdgivare fått svårigheter att sköta sin vård på grund av datorviruset. Samtidigt finns det beredskap hos vårdgivarna att planera om sin verksamhet om det skulle behövas.

 

Landstingets regionala sjukvårdsledning (RSSL) har avslutat stabsläget men fortsätter följa läget via den ordinarie beredskapsorganisationen så att det går att fatta snabba beslut om någon verksamhet skulle påverkas och behöva stöd av andra vårdgivare.